Privacy statement

Privacy statement Govers & Van der Staay Training en Coaching

Deze privacyverklaring van Govers & Van der Staay heeft betrekking op onze gegevensverwerking en het gebruik van cookies. Govers & Van der Staay respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Govers & Van der Staay.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Govers & Van der Staay verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam (en naam van de organisatie waar u werkzaam bent)
  • Uw adresgegevens (van de organisatie waar u werkzaam bent)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Govers & Van der Staay gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit training, coaching of (opleidings)advies.


Hoe lang Govers & Van der Staay gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met anderen

Govers & Van der Staay verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Govers & Van der Staay gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Govers & Van der Staay gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Govers & Van der Staayworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Govers & Van der Staay gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@govers-vanderstaay.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Hoe Govers & Van der Staay persoonsgegevens beveiligt

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met uw eigen contactpersoon of via info@govers-vanderstaay.nl.


Govers & Van der Staay is als volgt te bereiken:

Postadres Liesbeth Govers: Vrijburglaan 40, 2051 LD Overveen
Govers Opleidingen - Handelsregister Haarlem, nr. 34 08 12 54
Telefoon 06 14392957

Postadres Annick van der Staay: Bloemendaalseweg 198, 2051 GL Overveen
Van der Staay Opleidingen - Handelsregister Haarlem, nr. 34 09 27 60
Telefoon: 06 51202503

Website: https://www.govers-vanderstaay.nl
E-mailadres: info@govers-vanderstaay.nl

Overveen, 9 januari 2023