Mediation

Is er sprake van een langdurige, slepende kwestie, een impasse met een concreet aanwijsbare aanleiding of een verstoorde werkrelatie? Via mediation werken partijen aan een wederzijds aanvaardbare oplossing voor een conflict in de arbeidssituatie. Vanuit de werkwijze van mediation kunnen enkele gesprekken ook preventief werken, zodat een verschil van mening niet hoeft te escaleren of hoeft te leiden tot bijvoorbeeld een (langdurige) ziekmelding.

In het kort

  • heldere stapsgewijze aanpak vanuit onafhankelijkheid en neutraliteit
  • eigenaarschap bij de betrokken partijen, oplossingsgericht
  • mediation kan vrijwel altijd snel starten, hetgeen direct positieve gevolgen kan hebben voor de verstoorde werkrelatie, zonder juridische procedures

Mediationresultaten uit de praktijk

  1. Afspraken over samenwerking dragen bij aan herstel van vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende. Dit bevordert het veilige werkklimaat binnen de unit en kan mede bijdragen aan goede resultaten van het team.
  2. Een effectieve en respectvolle zakelijke omgang in de werksituatie tussen twee professionals in een team.
  3. In het kader van reïntegratie: Werken aan constructieve, professionele samenwerking en effectieve werkafspraken zodat het onderling vertrouwen en het werkplezier hersteld worden.

Neem contact op >