Training

Om het niveau van uw management en medewerkers op peil te houden is training het instrument bij uitstek. Trainen richt zich op kennis, vaardigheid en attitude en ook op werkafspraken waardoor u in de praktijk al snel resultaat ziet. We werken vanuit uw ambitie, ontwikkeldoelen en actualiteit en betrekken management en medewerkers zowel bij het voortraject als bij de implementatie.

Meer informatie »

Coaching

U wilt de ontwikkeling van uzelf, uw medewerker of uw team versterken of versnellen? Bij coaching staat het team of de medewerker centraal en starten we met een concreet geformuleerde coachvraag en –doelen. Uitgangspunt is dat de gecoachte richting geeft aan het eigen leer- en veranderingsproces. Het resultaat is een team, manager of medewerker die bewust zijn sterke punten en valkuilen kan hanteren en effectief gedrag in de werksituatie kan laten zien. Daarnaast zijn nieuwe energie, effectievere samenwerking en meer werkplezier belangrijke resultaten van de coaching.

Meer informatie »

Mediation

Is er sprake van een langdurige, slepende kwestie, een impasse met een concreet aanwijsbare aanleiding of een verstoorde werkrelatie? Via mediation werken partijen aan een wederzijds aanvaardbare oplossing voor een conflict in de arbeidssituatie. Vanuit de werkwijze van mediation kunnen enkele gesprekken ook preventief werken, zodat een verschil van mening niet hoeft te escaleren of hoeft te leiden tot bijvoorbeeld een (langdurige) ziekmelding.

Meer informatie »

Intervisie

Uw medewerkers of (project)teams ontwikkelen zich door intervisie op een effectieve wijze door samen oplossingen te vinden voor actuele vraagstellingen. Het effect is dat zij leren ieders kwaliteiten in te zetten en te versterken en elkaar leren coachen zodat zij als een zelfstandig lerend team gaan werken. Intervisie kan ook tijdens een trainingstraject of als follow-up ingezet worden.

Neem contact op >

Coaching 'on the job'

Coaching 'on the job' als het gaat om begeleiden bij en feedback op presentaties, voorzitten van werkoverleg, één op één gesprekken met medewerkers of klanten (ook telefonisch) met als uitgangspunt: versterking van de persoonlijke vaardigheden of van het team direct toegepast op de werkplek.

Neem contact op >

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding waarbij we diverse interventies op het juiste moment inzetten om het proces te faciliteren bijvoorbeeld als u als manager met uw team doelen wilt formuleren, bij het opstellen van teamplannen, of bij het organiseren van een nascholingsactiviteit

Neem contact op >

Toolkit support

U vraagt en wij ontwikkelen materiaal en werkvormen als kant-en-klare toolkit om zelf door trainingsprogramma’s medewerkers te kunnen ontwikkelen binnen uw organisatie.

Neem contact op >